Mykolas Valantinas in collaboration with Mečislovas Ežerskis